gimbalabs logoGimbalabs PPBL 2023

Gimbalabs giới thiệu:
Plutus Project-Based Learning
2023

Mục tiêu của PPBL 2023 là hỗ trợ những người như bạn
trở thành Người đóng góp tới các Dự án thực tế.

Khóa học dựa trên trải nghiệm thực tế
và bạn có thể học theo tốc độ của riêng mình.

Español
Française
Bahasa Indonesia
日本語
Tiếng Việt
English

Need Help?